Aktuellt

Konst och konsthantverksgruppen  TerraStoffa 

Utställning 2020

 V.34,35,36,37  har Terra Stoffa utställning på Kulturtorget på Fyren

4:e till 6:e September Konstliv halland. Då står min ateljé öppen på 

Walls  väg 6 i Forsbäck  ,Kungsbacka

V.40 Är det Konstens vecka i Kungsbacka ,då ställer Terra Stoffa ut några 

Alster på  Café t på Lindens torg.

Hjärtligt Välkomna

Till Walls väg 6  Kungsbacka ( Forsbäck)

0709 427345